همايش هاي اقتصادي ميان دو کشور ايران و برزيل در سال 1402 را  از این قسمت  ملاحظه نماييد.

Câmara de Comércio, Indústrias, Minas e Agricultura Brasil-Irã CCIMABI
© 2023 Iran-Brazil Joint Chamber of Commerce. All Rights Reserved.