به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل- ده مورد از محصولات عمده وارداتي برزيل به همراه اطلاعاتي در مورد مقررات وارداتي و شرکت‌هاي واردکننده عمده اين کشور به شرح زير ارائه مي گردد.

ده محصول برتري که برزيل در سال 2022 وارد نموده است عبارتند از[1]:

ساير روغن‌هاي نفتي – SH6 271019
روغن‌هاي نفت خام – SH6 270900
کلريد پتاسيم براي استفاده به عنوان کود – SH6 310420
روغن‌هاي سبک – SH6 271012
زغال سنگ قيري – SH6 270112
اوره – SH6 310210
آمونيوم دي هيدروژن ارتوفسفات – SH6 310540
سلول هاي فتوولتائيک – SH6 854143
گاز طبيعي – SH6 271111
علف کش ها – SH6 380893

  

برزيل يکي از بزرگترين کشورهاي توليد کننده نفت در آمريکاي لاتين است، اما همچنان مقادير قابل توجهي نفت خام را براي تامين نياز داخلي وارد مي‌کند.

ساير روغن‌هاي نفتي – SH6 271019
روغن‌هاي نفت خام – SH6 270900
روغن‌هاي سبک – SH6 271012
زغال سنگ قير – SH6 270112
گاز طبيعي – SH6 271111

در برزيل، واردات کالا توسط سرويس درآمد فدرال برزيل[2] تنظيم مي‌شود و مشمول ماليات و مقررات وارداتي است. براي واردات کالا در برزيل، واردکننده بايد مجوز واردات معتبر صادر شده توسط وزارت اقتصاد را داشته باشد. همچنين واردکننده بايد در سامانه يکپارچه تجارت خارجي[3] ثبت نام کرده و تمامي مدارک لازم را براي ترخيص کالا از گمرک را ارائه دهد.

براي واردات اين گروه از کالاهاي ذکر شده، واردکننده بايد تمام مقررات و الزامات مربوطه را که توسط سرويس درآمد فدرال برزيل، آژانس ملي نفت، گاز طبيعي و سوخت هاي زيستي[4]، موسسه محيط زيست و منابع طبيعي تجديدپذير[5] و ساير مقامات مربوطه و برزيل تعيين شده است، رعايت کند.

صادرکننده بايد تمام مدارک لازم براي ترخيص کالا از گمرک از جمله فاکتور تجاري، بارنامه و ليست بسته بندي و غيره را ارائه دهد. صادرکننده بايد از همه رويه‌ها و مقررات گمرکي برزيل مانند پرداخت ماليات و عوارض واردات، ارائه مدارک مورد نياز و رعايت ساير الزامات نظارتي پيروي کند. توجه به اين نکته حائز اهميت است که دولت برزيل همچنين ممکن است الزامات يا محدوديت هاي اضافي را براي واردات برخي کالاها از جمله سهميه بندي، مجوزها و اقدامات بهداشتي يا حفاظت گياهي اعمال کند.

قراردادهاي تجاري:

برزيل قراردادهاي تجاري مختلفي از جمله با مرکوسور و سازمان تجارت جهاني را امضاکرده است که مي‌تواند بر تجارت زغال سنگ قيري و گاز طبيعي تأثير بگذارد. واردکنندگان و صادرکنندگان بايد از مفاد اين قراردادها پيروي کنند.

خريداران بالقوه اين محصول در برزيل شامل پالايشگاه‌ها، شرکت هاي پتروشيمي و ساير صنايعي هستند که از نفت به عنوان ماده خام در عمليات خود استفاده مي‌کنند. بزرگترين صاحبان پالايشگاه‌هاي نفت در برزيل پتروبراس، رايزن و ايپيرانگا[6] هستند که نفت خام را به فرآورده‌هاي نفتي تصفيه شده مانند بنزين، گازوئيل و سوخت جت تبديل مي‌کنند. علاوه بر اين، چندين شرکت پتروشيمي نيز در برزيل وجود دارند که از نفت خام به عنوان خوراک براي توليد مواد شيميايي و ساير محصولات استفاده مي‌نمايند.

برخي از شرکت هاي بزرگ پتروشيمي در برزيل عبارتند از:

براسکم[7] بزرگترين شرکت پتروشيمي در برزيل و يکي از بزرگترين شرکت‌هاي قاره آمريکا است. اين شرکت طيف گسترده‌اي از مواد شيميايي از جمله پلي اتيلن، پلي پروپيلن، پي وي سي و ساير مواد شيميايي ويژه را توليد مي‌کند.

گروه پتروشيمي اولترا[8] يکي از زيرمجموعه‌هاي گروه اولترا است و طيف وسيعي از محصولات پتروشيمي از جمله اتيلن، پروپيلن و ساير مواد شيميايي را توليد مي‌کند.

Oxiteno يک شرکت پتروشيمي‌برزيلي است که سورفکتانت ها، مواد شيميايي ويژه و ساير محصولات را توليد مي‌کند.

Unigel يک شرکت پتروشيمي است که مواد شيميايي مانند اکريليک، استايرنيک و ساير مواد شيميايي خاص توليد مي‌کند.

Innova يک شرکت پتروشيمي است که طيف گسترده اي از مواد شيميايي از جمله پلي اتيلن، پي وي سي و ساير مواد شيميايي ويژه را توليد مي‌کند.

Ultrapar يک شرکت برزيلي است که در بخش هاي توزيع سوخت، پتروشيمي و گاز مايع (LPG) فعاليت دارد.

ساير خريداران بالقوه نفت خام، روغن‌هاي سبک و ساير روغن‌هاي نفتي در برزيل عبارتند از تاجران مستقل، واسطه‌ها و سرمايه گذاراني که نفت خام را براي مقاصد تجاري و سرمايه گذاري خريداري مي نمايند.

انجمن‌هاي اصلي:

مؤسسه نفت، گاز و سوخت هاي زيستي برزيل[9]: شرکت هايي را در بخش هاي نفت، گاز و سوخت هاي زيستي فعال هستند را نمايندگي مي‌کند (از جمله شرکت هايي که در واردات و استفاده از نفت خام و ساير محصولات نفتي دخيل هستند).

انجمن شرکت هاي واردکننده سوخت برزيل[10]: نماينده شرکت هايي است که سوخت، از جمله نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي را براي توزيع در برزيل وارد مي نمايند.

اتحاديه ملي شرکت هاي توزيع کننده سوخت و روان کننده[11]: نماينده شرکت هاي فعال در توزيع سوخت و روان کننده‌ها، از جمله شرکت هايي که نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي وارد مي‌کنند.

انجمن واردکنندگان سوخت برزيل[12]: نماينده شرکت هاي فعال در واردات و توزيع سوخت، از جمله نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي است.

انجمن صنايع روغن نباتي برزيل[13]: نماينده شرکت هاي فعال در توليد و توزيع روغن‌هاي گياهي است که اغلب همراه با روغن‌هاي مبتني بر نفت استفاده مي‌شود.

توجه به اين نکته مهم است که فهرست انجمن‌ها ممکن است جامع نبوده و بسته به صنعت و محصول خاص متفاوت باشد.

اطلاعات مربوط به محصولات غير نفتي به شرح ذيل مي‌باشد:

کلريد پتاسيم براي استفاده به عنوان کود – SH6 310420

اوره – SH6 310210

آمونيوم دي هيدروژن ارتوفسفات – SH6 310540

علف کش ها – SH6 380893

برزيل يکي از بزرگترين واردکنندگان کلريد پتاسيم، اوره و آمونيوم دي هيدروژن ارتوفسفات براي استفاده به عنوان کود در جهان است. کاربرد اصلي اين محصولات در کشاورزي به ويژه براي محصولاتي مانند سويا، نيشکر، ذرت، قهوه و مرکبات است. برزيل بخش کشاورزي وسيع و متنوعي دارد و استفاده از کود براي حفظ و افزايش بهره وري محصول ضروري است.

ذکر اين نکته ضروري است که واردات کودها تابع مقررات وزارت کشاورزي، دامپروري و تامين مواد غذايي برزيل است و واردکنندگان بايد الزامات خاصي را در مورد کيفيت، برچسب‌گذاري و ايمني محصول رعايت کنند.

قوانين و مقررات مرتبط با کودها توسط وزارت کشاورزي، دامداري و تامين مواد غذايي برزيل (MAPA) تنظيم مي‌شوند. بنابراين براي صادرات اين محصولات به برزيل قوانين و مقررات خاصي وجود دارد که بايد رعايت شود. برخي از اين موارد عبارتند از:

ثبت: تمام کودهاي وارد شده به برزيل بايد در MAPA ثبت شوند. واردکننده بايد درخواست ثبت را به همراه مدارک لازم از جمله گواهي آناليز محصول ارائه دهد.

برچسب گذاري: بسته بندي کود بايد مطابق با مقررات برزيل براي کودها برچسب گذاري شود. برچسب بايد شامل نام محصول، نام و آدرس سازنده، تجزيه و تحليل تضميني محصول و ساير اطلاعات مورد نياز MAPA باشد.

کيفيت محصول: محصول وارداتي بايد مطابق با مقررات فني تعيين شده توسط MAPA براي کيفيت و ترکيب کودها باشد.

الزامات بهداشت گياهي: محصول وارداتي بايد با الزامات بهداشت گياهي برزيل مطابقت داشته باشد که شامل قوانين مربوط به حفاظت محصولات گياهي و بقاياي آنها مي‌شود.

مجوز واردات: واردکننده بايد قبل از واردات کود، مجوز واردات از MAPA دريافت کند. اين مجوز پس از تأييد اينکه همه الزامات برآورده شده اند، اعطا مي‌شود.

توجه به اين نکته ضروري است که قوانين و مقررات واردات کلريد پتاسيم و ساير کودها ممکن است بسته به محصول خاص و کاربرد مورد نظر آن متفاوت باشد. توصيه مي‌شود با MAPA و يا يک مشاور واردات/صادرات واجد شرايط براي اطمينان از رعايت تمامي مقررات و الزامات مشورت کنيد. واردکنندگان بايد مجوز واردات را از دبيرخانه تجارت خارجي وزارت اقتصاد برزيل (SECEX) براي آوردن کودهاي شيميايي به برزيل دريافت کنند.

شرکت هايي که کلريد پتاسيم را براي استفاده به عنوان کود وارد مي‌کنند:

آگرو آمازونيا: يک شرکت بزرگ کشاورزي برزيلي که کود و ساير نهاده‌هاي کشاورزي توزيع مي‌کند.

يارابرزيل:  زيرمجموعه ‌Yara International، يک شرکت نروژي که در زمينه کود و تغذيه محصولات کشاورزي تخصص دارد.

Fertilizantes Heringer يک شرکت کود کود برزيلي که کودهايي را براي توزيع وارد مي‌کند.

Fertipar: يک شرکت برزيلي که در توليد و توزيع کود تخصص دارد.

Bunge Fertilizantes  شرکت تابعه از Bunge Limited، يک شرکت جهاني تجارت کشاورزي و مواد غذايي که همچنين کودهاي شيميايي را توزيع مي‌کند.

انجمن‌هاي برزيلي که نماينده شرکت هاي فعال در واردات و استفاده از کلريد پتاسيم براي کود هستند:

– انجمن صنايع فناوري برزيل در تغذيه گياهي[14]: نماينده شرکت هايي است که کودهايي از جمله کلريد پتاسيم را در برزيل توليد و توزيع مي‌کنند.

– انجمن ملي انتشار کودها[15]: نماينده صنعت کود برزيل، از جمله شرکت هايي که کلريد پتاسيم وارد و توزيع مي‌کنند.

– انجمن توليدکنندگان ذرت برزيل[16]: نماينده توليدکنندگان ذرت برزيلي است.

– انجمن توليدکنندگان سويا برزيل[17]: نماينده توليدکنندگان سويا برزيلي است.

– انجمن توليدکنندگان پنبه برزيل[18]: نماينده توليدکنندگان پنبه برزيلي است.

سلول هاي فتوولتائيک SH6 854143

براي صادرات سلول هاي فتوولتائيک (SH6 854143) به برزيل، چندين مرحله وجود دارد که بايد دنبال شود:

مجوز صادرات را از دبيرخانه تجارت خارجي وزارت اقتصاد برزيل دريافت کنيد. براي انجام اين کار، صادرکنندگان بايد اسنادي مانند فاکتورهاي تجاري، بارنامه‌ها و گواهي مبدا را ارائه دهند.

مقررات برزيل براي واردات سلول هاي فتوولتائيک توسط آژانس هاي نظارتي مختلف مانند موسسه ملي مترولوژي، کيفيت و فناوري برزيل (INMETRO) و وزارت کشاورزي برزيل وضع شده است. صادرکنندگان بايد اطمينان حاصل کنند که محصولات آنها با مقررات و استانداردهاي برزيل براي کيفيت، برچسب‌گذاري و بسته‌بندي مطابقت دارد.

موسسه ملي مترولوژي، کيفيت و فناوري برزيل الزامات خاصي براي واردات سلول هاي فتوولتائيک به برزيل دارد:

فرمان شماره 004/2011 [19]: اين آيين نامه الزامات فني ماژول هاي فتوولتائيک، از جمله الزامات عملکرد و ايمني را تعيين مي‌کند.

فرمان شماره 004/2012: اين مقررات رويه‌هاي ارزيابي انطباق را براي ماژول هاي فتوولتائيک تعيين مي‌کند. واردکنندگان بايد قبل از وارد کردن ماژول هاي فتوولتائيک به برزيل، گواهي انطباق را از يک سازمان معتبر ارزيابي انطباق دريافت کنند.

فرمان شماره 004/2013: اين مقررات الزامات برچسب گذاري ماژول هاي فتوولتائيک، از جمله اطلاعات مربوط به عملکرد، ايمني و اثرات زيست محيطي را تعيين مي‌کند.

شرکت هاي فعال در توزيع، نصب و نگهداري سيستم هاي فتوولتائيک در برزيل:

WEG; BYD; Eletrosolar; Canadian Solar; Trina Solar; Renesola; Jinko Solar; Risen Energy; Suntech; Yingli Solar.

انجمن‌ها:

انجمن انرژي خورشيدي فتوولتائيک برزيل[20]: اين يک سازمان غيرانتفاعي است که نماينده شرکت ها و متخصصان فعال در صنعت فتوولتائيک خورشيدي در برزيل است. آنها توسعه اين بخش را ترويج مي‌کنند و براي ايجاد يک محيط مساعد براي رشد انرژي خورشيدي در کشور تلاش مي‌کنند.

انجمن توليد پراکنده برزيل [21]: اين انجمن نماينده شرکت هايي است که با توليد پراکنده کار مي‌کنند که شامل نصب پنل هاي خورشيدي براي مصارف مسکوني و تجاري است. آنها از توسعه توليد پراکنده حمايت مي‌کنند و براي ترويج استفاده از انرژي‌هاي تجديد پذير در برزيل تلاش مي نمايند.

انجمن انرژي خورشيدي فتوولتائيک برزيل (SOLAR): اين سازمان غيرانتفاعي ديگري است که توسعه انرژي فتوولتائيک خورشيدي را در برزيل ترويج مي‌کند. آنها براي انتشار اطلاعات در مورد انرژي خورشيدي کار نموده و از سياست هايي حمايت مي نمايند که از رشد اين بخش حمايت مي‌کند.

 

[1] Other petroleum oils
Petroleum oils، crude
Potassium chloride for use as fertilizer
Light oils
Bituminous coal
Urea
Ammonium dihydrogen orthophosphate
Photovoltaic cells
Natural gas
Herbicides

[2] Receita Federal do Brasil

[3] Siscomex

[4] ANP

[5] IBAMA

[6] Ipiranga

[7] Braskem

[8] Petrochemical Group Ultra

[9] Instituto Brasileiro de Petroleo، Gás e Biocombustíveis (IBP)

[10] Associação Brasileira das Empresas Importadoras de Combustíveis (ABIEC)

[11] Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes (SINDICOM)

[12] Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (ABICOMB)

[13] Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (ABIOVE)

[14] Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia em Nutrição Vegetal (ABISOLO)

[15] Associação Nacional para Difusão de Adubos (ANDA)

[16] Associação Brasileira dos Produtores de Milho (ABRAMILHO)

[17] Associação Brasileira dos Produtores de Soja (APROSOJA)

[18] Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (ABRAPA)

[19] Ordinance No. 004/2011

[20] ABSOLAR

[21] ABGD

انتهاي پيام

دسته بندی ها
اخبار و رویداد ها

خانم طاهری

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Câmara de Comércio, Indústrias, Minas e Agricultura Brasil-Irã CCIMABI
© 2023 Iran-Brazil Joint Chamber of Commerce. All Rights Reserved.