به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل- دبير اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل گفت: در سالهايي که سپري کرديم اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل تلاش کرد تا با شناسايي فرصت هاي تجاري ، به طراحي بسترهايي براي تقويت روابط تجاري ميان دو کشور بپردازد . هر چند که مسير دشوار بود وليکن تلاش کرديم تا در کنار تجار و بازرگانان قرار گيريم . اما بي ترديد نگاهي به تاريخچه روابط اقتصادي ايران و برزيل که قدمتي يکصد و بيست ساله دارد، به ما اطمينان مي دهد که پيوند تجاري اين دو کشور ناگسستني است و با راهبري و حمايت گري در مسير درست حرکت خواهد کرد .

زهره آشتياني در ادامه بيان کرد: در سالي که گذشت با اتکاء به تجارب قبلي رويکرد برنامه اي اين اتاق مشترک بر تنظيم مناسبات ميان دولت ها و معرفي پتانسيل هاي هر دو کشور به يکديگر بود . سعي بر آن شد تا در کنار فرصت ها و ظرفيت ها، موانع و مشکلات را بشناسيم و در همين مسير بود که رايزني ها براي حل مسائل کشتيراني، بيمه اي، بانکي و ساير حمايت ها را در دستور کار قرار داديم تا بتوانيم بستري حمايت بخش براي تجار باشيم .

وي ادامه داد: اينک در سال جديد دبيرخانه اتاق مشترک با تدوين سياست هاي رفتاري و عملکردي مبتني بر نتيجه گرايي، فصلي نو را در توسعه روابط تجاري و همکاري هاي اقتصادي با کشور برزيل آغاز مي کند . در سال پيش رو در نظر داريم تا پيش از هر موضوعي از طريق تکميل فرايند هاي ارتباطي و مطالعاتي به ايجاد شناخت و درک مشترک ميان تجار و بازرگان علاقه مند به همکاري هاي اقتصادي در هر دو کشور کمک کنيم و لذا برگزاري همايش هاي مشترک، سمينارهاي تخصصي و برگزاري هيات هاي تجاري براي بازديد از نمايشگاهها را در دستور کار قرار داده ايم .

دبير اتاق مشترک ايران و برزيل مطرح کرد: از سويي کميسيون هاي تخصصي اتاق مشترک در سال جديد به عنوان اتاق فکر و هموار کننده مسير تمامي اعضا اتاق در کنار علاقمندان قرار دارند، تا با انجام مطالعات بازار و تعيين گروههاي کالايي منفعت ساز براي تجار ضمن تنظيم روابط شرکتهاي ايراني و برزيلي همکار با يکديگر، به انسجام بخشي رفتار دستگاههاي دولتي در حمايت از تجار و فعالان اقتصادي بپردازند .
آشتياني در پايان از تمامي اعضا و ساير تجار و فعالان اقتصادي دعوت کرد تا در جشن يکصد و بيست سالگي روابط ايران و برزيل، در کنار  اين اتاق باشند وگفت: بي ترديد در کنار هم موفق خواهيم بود .

انتهاي پيام

Câmara de Comércio, Indústrias, Minas e Agricultura Brasil-Irã CCIMABI
© 2023 Iran-Brazil Joint Chamber of Commerce. All Rights Reserved.