به گزارش اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل – گمرک جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزها و به منظور فراهم نمودن فرآیند تبدیل صدور مجوز کسب و کار قدیمی و کاغذی در درگاه ملی مجوزها به مجوز الکترونیکی و تخصیص شناسه الکترونیک (QR Code)، نسبت به ثبت نام اشخاص (حقیقی/حقوقی) مشمول اقدام نماید، لذا مقتضی است کارگزاران گمرکی که مجوز کارگزاری آنان قبل از سال ۱۴۰۱ صادر شده، نسبت به ثبت‌نام و تکمیل فرم با استفاده از لینک زیر حداکثر تا تاریخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۳ اقدام نمایند.

لینک اشخاص حقوقی:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYpO-vVDgxXdvntmC_7ZPA_a_d13uS6YHfVLCEe3TJc5b3Lg/viewform?usp=sf_link

لینک اشخاص حقیقی:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKTfzwrtx3EzB4McZG3lGpMAgj8wE0wuUmc7unG5SjAXWM4A/viewform?usp=sf_link
ble.ir/iricanews

 

 

منبع: گمرک ج.ا.ایران

Câmara de Comércio, Indústrias, Minas e Agricultura Brasil-Irã CCIMABI
© 2023 Iran-Brazil Joint Chamber of Commerce. All Rights Reserved.