سومين همايش فرصت هاي تجاري ايران و برزيل با همکاري مرکز تجاري ايران در برزيل و سازمان توسعه تجارت روز شنبه 28 مرداد ماه در سازمان مديريت صنعتي سالن دکتر نيازمند برگزار مي شود.

انتهاي پيام

Câmara de Comércio, Indústrias, Minas e Agricultura Brasil-Irã CCIMABI
© 2023 Iran-Brazil Joint Chamber of Commerce. All Rights Reserved.