به گزارش اتاق مشترک اتاق بازرگانی ایران و برزیل- عبدالله نکونام قدیرلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در برزیل با وزیر تأمین اجتماعی برزیل دیدار و در خصوص تبادل تجربیات دو کشور در حوزه تامین اجتماعی گفتگو نمود.

نکونام با اشاره به دوستی دیرینه و نزدیکی طرف برزیلی به رئیس جمهور لولا گفت این وزارتخانه تنها بخش تامین اجتماعی را از گستره کاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی کشورمان عهده دار است.

 

 

 

منبع: سفارت ج.ا.ایران در برزیل

Câmara de Comércio, Indústrias, Minas e Agricultura Brasil-Irã CCIMABI
© 2023 Iran-Brazil Joint Chamber of Commerce. All Rights Reserved.