به گزارش روابط عمومي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل، نوشتار پيش رو به معرفي اجمالي موضوع دوره جديد برنامه چند ساله برزيل براي سال هاي 2024 تا 2027 ميلادي مي پرازد.

دولت فدرال برزيل از برنامه چند ساله دوره سالهاي 2024 تا 2027 موسوم به «PPA 2024-2027» رونمايي کرد. اين برنامه ابزار اصلي برنامه ريزي بودجه ميان مدت دولت فدرال است.

برنامه فوق دستورالعمل ها، اهداف و کارکرد دولت فدرال را در بازه مذکور تعريف کرده، مخارج سرمايه اي (مانند سرمايه گذاري‌ها) و ساير هزينه‌هاي ناشي از آن و همچنين هزينه‌هاي مربوط به برنامه‌هاي طولاني مدت را در نظر مي‌گيرد. PPA طبق قانون تأسيس شده است و براي مدت چهار سال اعتبار دارد. اين دوره از سال دوم دوره رياست جمهوري آغاز مي‌شود و تا پايان سال اول دوره جانشين وي ادامه مي يابد. طبق قانون، 4 ماه قبل از پايان سال آخر برنامه چند ساله جاري، دولت فدرال مي‌بايست برنامه جديد را به کنگره ملي ارسال کند. بر همين اساس، لولا در مراسمي‌با حضور رودريگو پاشکو، از برنامه جديد چند ساله با مديريت وزارتخانه برنامه ريزي و دبيرخانه رياست جمهوري رونمايي کرد. PPA در طول دوره خود، تهيه قانون دستورالعمل هاي بودجه (LDO) و قانون بودجه سالانه (LOA) را هدايت مي‌کند. قانون اساسي فدرال همچنين تعيين مي‌کند که طرح ها و برنامه‌هاي ملي، منطقه اي و محلي مطابق با PPA تهيه شود.

بر اساس اعلام رئيس جمهور لولا، اين برنامه داراي دو نقطه عطف اساسي است: حضور مشارکت اجتماعي در تعيين مسيرهاي کشور و بازسازي ظرفيت برنامه ريزي دولت برزيل. لولا تاکيد کرد که مشارکت مردمي، پس از شش سال رها شدن، به مرکزيتي بازگشته است که هرگز نبايد از دست مي داد. لولا تأکيد کرد که PPA بهترين راه حکومت کردن را پذيرش مشارکت اجتماعي در تعيين مسيرهاي سياست گذاري عمومي است. اين مردم هستند که نيازهاي خود را مي دانند. به همين دليل است که برزيل سياست ملي مشارکت اجتماعي دارد. بر همين اساس در هشت ماه گذشته، جلسات متعددي در درون دولت فدرال، دولتهاي ايالتي و شهرداري‌ها برگزار شده و پيشنهادهاي جامعه مدني و مردم عادي از سراسر کشور نيز دريافت گرديد. دولت اعلاکم کرده در دوره 8 ماه تدوين طرح بيش از يک و نيم ميليون پيشنهاد دريافت کرده است. به همين دليل سيمونه تبت وزير برنامه ريزي، PPA جديد را مشارکتي ترين، مدرن ترين و نوآورانه ترين در تاريخ برزيل برشمرده است.

در سال هاي اخير، عملکرد دولت بر اساس برنامه‌هاي PPA ناديده گرفته شده و اين برنامه‌ها صرفا جنبه اعلامي‌پيدا کرده بودند. دولت وعده نظارت مستقيم و شفاف PPA توسط مردم داده است. يک رصدخانه PPA ايجاد خواهد شد تا شفافيت و ديده شدن شاخص ها و اهداف را فراهم کند.

ساختار کلي PPA شامل موارد زير است: 3 محور موضوعي، 5 دستورکار عرضي، 6 اولويت با 88 برنامه و 464 هدف ، 7 شاخص کليدي ملي و 62 شاخص کليدي

PPA چشم انداز «کشوري دموکراتيک، عادلانه، توسعه يافته و از نظر زيست محيطي پايدار که در آن همه مردم با کيفيت، عزت و احترام زندگي مي‌کنند» را دنبال کرده و محورهاي موضوعي آن عبارتند از:

1- توسعه اجتماعي و تضمين حقوق،

2- توسعه اقتصادي و پايداري اجتماعي-محيطي و

3- دفاع از دموکراسي و بازسازي دولت و حاکميت

تصويب پنج دستور کار عرضي نشان دهنده درک سياست هاي عمومي مختلف براي کارايي اساسي آن است. آنها عبارتند از: کودکان و نوجوانان، مردم بومي، زنان، برابري نژادي و محيط زيست.

اولويت ها عبارتند از:

1- مبارزه با گرسنگي و کاهش نابرابري‌ها،

2- آموزش پايه،

3- سلامت، مراقبت هاي اوليه و تخصصي،

4-  صنعتي شدن مجدد، کار، اشتغال و درآمد،

5- PAC (برنامه شتاب رشد) جديد و

6- مبارزه با جنگل زدايي و مقابله با وضعيت اضطراري آب و هوا

شاخص هاي کليدي ملي مرجع اصلي اقدام استراتژيک دولت در سال هاي اجراي برنامه بوده و عبارتند از:

1- کاهش نرخ فقر شديد،

2- کاهش فاصله در آمدي بين 10 درصد ثروتمندترين و 40 درصد فقيرترين افراد جامعه،

3- افزايش توليد ناخالص داخلي،

4- افزايش درآمد سرانه خانوار بر حسب منطقه (ايالات)،

5- کاهش نرخ بيکاري،

6- کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي و

7- کاهش جنگل زدايي سالانه در بيوم آمازون.

برنامه چند ساله جديد در مجموع شامل 13.3 تريليون رئال هزينه مي‌باشد. 8.885 تريليون رئال از بودجه مالياتي و تامين اجتماعي، 566.2 ميليارد رئال از سرمايه گذاري شرکت هاي دولتي و 3.883 تريليون رئال نيز از منابع غير بودجه اي مانند عمليات اعتباري، يارانه‌ها و مشوق هاي مالياتي حاصل مي‌شود.

انتهاي پيام

دسته بندی ها
اخبار و رویداد ها

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Câmara de Comércio, Indústrias, Minas e Agricultura Brasil-Irã CCIMABI
© 2023 Iran-Brazil Joint Chamber of Commerce. All Rights Reserved.