به گزارش روابط عمومي اتاق مشترک بازرگاني  سومين جلسه کميسيون تخصصي توسعه و صادرات غيرنفتي اتاق بازرگاني مشترک ايران و برزيل با حضور نمايندگان رياست جمهوري، وزارت امور خارجه، سازمان برنامه بودجه کشور و نمايندگان شرکت هاي صادرکننده با محور برنامه ريزي و سياست هاي کلان، برگزار شد.

مهدي جهانباني رييس کميسيون توسعه صادرات غيرنفتي با تاکيد بر اينکه اين کميسيون به عنوان کميسيون راهبر و سياست گذار در اين اتاق در نظر گرفته شده است ادامه داد: ما از تمامي کميسيون ها  و شرکت ها براي حضور فعال در اين کميسيون دعوت مي کنيم؛ چرا که تمامي نظرات و راهبردها ما را در جهت تسهيل گري موثرتر کمک خواهد کرد.

زهره آشتياني دبير اتاق مشترک ايران و برزيل گفت: ساير کميسيون هاي اين اتاق براي پپشبرد برنامه هاي خود به سياست گذاري هاي کلان اين کميسيون نياز دارند بنابراين اعضاي اين کميسيون بايد کارگروه هاي خود را با توجه به نيازهاي ساير کميسيون ها برنامه ريزي کنند؛ از اين رو ما انتظار داريم به دليل حوزه فعاليت جامع خود، امسال 3 سمينار داخلي و 2 ايونت بين المللي را در مرکز تجاري ايران در برزيل برنامه ريزي کنند.

وي با اشاره به اينکه انتظار ما از اعضاي کميسيون، هماهنگي با انجمن ها و اتحاديه هاست ادامه داد: عقد تفاهم نامه و موافقت نامه ها با متناظرهاي خود در برزيل و ايران  يکي از مهم ترين گام ها براي شناسايي ظرفيت هاي داخليست و در اين مسير اتاق بازرگاني مسيرها را تسهيل خواهد کرد؛ همچنين اين ارتباطات مي تواند در انتقال دانش بين دو طرف بسيار موثر باشد.

مهدي غلامي عضو کميسيون توسعه صادرات و رييس کميسيون دانش بنيان و استارتاپي اتاق مشترک گفت: پيشنهاد مي کنم جهت جلوگيري از اتلاف انرژي و موازي کاري، برخي از کارگروه هاي تشکيل شده در هم ادغام شود.

محمد حسن ابراهيمي نماينده کشتيراني در اين جلسه از اينکه کشتيراني در تصمصم گيري هاي اين کميسيون دعوت مي شود قدرداني کرد و گفت: اين اتفاقيست که در ساير اتاق هاي مشترک و حتي در اتاق ايران رخ نداده است.

وي ادامه داد: در حال حاضر در اتاق برزيل در حال جبران عقب ماندگي هاي سال هاي گذشته هستيم و نياز به سرعت بالاتري مخصوصا در اين کميسيون به عنوان کميسيون سياست گذار داريم.

 مهديه رضايي دبير کميسيون توسعه صادرات غيرنفتي در خصوص عملکرد اين کميسيون گفت: در اين مدت تلاش شده است جلساتي با بانک ها مانند بانک توسعه صادرات جهت تامين ضمانت نامه هاي بين المللي و حمايت هاي مالي از کسب و کارهاي داخلي، کشتيراني، دانشگاه خواجه نصير برگزار شود و تحقيقات بين المللي جهت صادرات برخي کالاهاي پيشنهادي و همکاري در زمينه اعزام هيئت به نمايشگاه ها مانند نمايشگاه اگري شو، hospitalar انجام شده است.

در پايان جلسه به اتفاق اکثريت آراء اعضاي اين کميسيون، کارگروه ها به سه قسمت بيمه، حمل و نقل و حقوقي تقسيم گرديد و بنا شد تدوين برنامه و نقشه راه کميسيون براي 6 ماه آتي و ارائه برنامه سمينار تخصصي با موضوع فرايندهاي توسعه صادرات به برزيل جزو اقدامات و برنامه هاي آتي اين کميسيون در نظر گرفته شد.

انتهای پیام

Câmara de Comércio, Indústrias, Minas e Agricultura Brasil-Irã CCIMABI
© 2023 Iran-Brazil Joint Chamber of Commerce. All Rights Reserved.