به گزارش روابط عمومي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل، اعضاي کميسيون پزشکي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل در حاشيه نشست مشترک با هيات مديره اتحاديه توليد و صادرکنندگان تجهيزات پزشکي ايران از کارخانه توليد دستگاه هاي ونتيلاتور ساخت ايران که هم اکنون به 57 کشور دنيا صادر مي شود بازديد کردند.

زهره آشتياني دبير اتاق بازرگاني مشترک ايران و برزيل گفت: برزيل به عنوان شاهراه ورود به بازار آمريکاي جنوبي است، ما به عنوان اتاق مشترک در نظر داريم براي هموار شدن مسير صادراتي از تمامي قواي خود براي تسهيل سازي و آشنايي برزيل با ظرفيت تجهيزات پزشکي ايران استفاده کنيم.

وي ادامه داد: يکي از راههاي موثر، حضور هيات متناظر اين اتحاديه در نمايشگاه ايران هلث است؛ چرا که کشور برزيل آشنايي چنداني با ظرفيت ها و دانش پزشکي ايران ندارد و اين اتاق مي تواند با برنامه ريزي جلسات مشترک، در درک و شناخت پيشرفت هاي ايران قرار خواهند گرفت و در نهايت با برگزاري جلسات B2B مي توان راه هاي صادراتي را شناسايي کرد.

اصغر رضايي عضو کميسيون پزشکي اتاق بازرگاني  مشترک ايران و برزيل با اشاره به نياز کشور برزيل در حوزه توليد و تجهيزات بيمارستاني گفت: برزيل در اين حوزه پيشروست وليکن در توليد برخي محصولات همچنان با کمبود مواجه است که مي تواند هدف ايجاد کانال تجارت قرار گيرد.

يعقوب زاده رييس اين اتحاديه با اشاره به توانمندي صادرات ايران در حوزه تجهيزات پزشکي گفت: کشورهاي حوزه آمريکاي لاتين به ويژه برزيل بازار مناسبي براي صادرات اين محصولات هستند و در گذشته نيز سوابق همکاري وجود داشته است. ما در آمريکاي جنوبي توانستيم تاکنون به پرو، شيلي، برزيل و بلاروس صادرات تجهيزات پزشکي را انجام دهيم اما اکنون اين صادرات متوقف شده است.

رييس اتحاديه توليد و صادرکنندگان تجهيزات پزشکي با اشاره به اينکه برزيل کشوريست که در خصوص تجهيزات پزشکي  بسيار سخت گيرانه عمل مي کند و استانداردهاي ويژه اي دارد افزود: کشور برزيل در خصوص  تجهيزات پزشکي در دنيا حرف براي گفتن دارد و اين مساله راه را براي صادرکننده سخت مي کند اما از طرف ديگر ايران به عنوان يکي از کشورهاي برتر در زمينه دانش تخصصي اين حوزه توانسته با قيمتي کاملا رقابتي شروع به فعاليت کند.

يعقوب زاده با اشاره به موضوع تحريم و جا به جايي پول تصريح کرد: ما اين مساله را مي تونيم با روش تهاتر حل کنيم چنانچه در اين مدت هم از اين روش براي پيشبرد کارها استفاده کرده ايم.

يعقوب زاده با تاکيد بر اينکه اين اتحاديه آماده همکاري با اتاق مشترک ايران و برزيل است تصريح کرد: قطعا حضور هيات متناظر در اين نمايشگاه، ذهنيت متفاوتي را در تجار برزيلي ايجاد خواهد کرد چرا که ما در ايران توانسته ايم برخي دستگاه هايي را توليد کنيم که در دنيا به چهارکشور اختصاص دارد و ايران يکي از اين چهار کشور است.

يعقوب زاده در بازديد از کارخانه  پويندگان راه سلامت که در حاشيه اين نشست برگزار شد؛ گفت:  ما تاکنون به 24 کشور دنيا صادرات انجام داده ايم؛ 4 خط توليد در کشورهاي ديگر به راه انداخته ايم و در سال گذشته توانسته ايم يکي از بزرگترين بيمارستان هاي ترکيه را تجهيز کنيم.

انتهاي پيام

Câmara de Comércio, Indústrias, Minas e Agricultura Brasil-Irã CCIMABI
© 2023 Iran-Brazil Joint Chamber of Commerce. All Rights Reserved.