به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل- دومين نشست کميسيون تجهيزات پزشکي و دارو اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل با موضوع بررسي چالش ها و فرصت هاي توسعه روابط و همکاري هاي اقتصادي در حوزه تجهيزات پزشکي و تامين دارو با کشور برزيل برگزار گرديد . در اين نشست که با حضور کارشناس حوزه آمريکا آن وزارت بهداشت، سندکاي تامين دارو، اتحاديه صادرکنندگان تجهيزات پزشکي، انجمن علوم آزمايشگاهي ايران و شماري از پزشکان و داروسازان برگزار شد، بر بررسي موانع پيش روي تجار و متخصصان اين حوزه براي توسعه همکاري هاي علمي و اقتصادي با کشور برزيل بحث و گفت و گو شد .
بهمن دانش پژوه رييس کمسيون تجهيزات پزشکي و دارو اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل با اشاره به اهميت حل مسائل داخلي اعم از حوزه قوانين و مقررات و هم افزايي براي توسعه همکاري ها با کشور برزيل گفت : اکنون در داخل کشور بدليل موازي کاري و صدور بخشنامه هاي متعدد لحظه آخري و يا وضع قوانين بدون پشتوانه کارشناسي با مشکلات متعدد در حوزه تجارت در حوزه تجهيزات پزشکي و دارو مواجه هستيم و بنابراين اولين گام اين کميسيون مذاکره و رايزني با مسئولان و نهادهاي مرتبط براي حل موانع و مشکلات و کمک به بهبود شرايط توسعه تجارت است .
وي با تاکيد بر اهميت کشور برزيل به عنوان يکي از کشورهاي پيشرو در حوزه تجهيزات پزشکي و البته توليد دارو گفت : پيش از اين تجارب مختلفي در اين زمينه با کشور برزيل وجود داشته است و هم اکنون نيز هنوز برخي از نمايندگي هاي دارو و تجهيزات در ايران حضور دارند وليکن بدليل مسئله تحريم ها فعاليت آنها به صورت غيررسمي صورت مي گيرد که ضرورت دارد با اعتماد سازي در طرف مقابل به اين فعاليت ها رسميت داده و آنها را تقويت کنيم .
همچنين در اين نشست امينيان نائب رييس کميسيون تجهيزات پزشکي و  دارو اتاق مشترک ايران و برزيل با اشاره به ظرفيت هاي موجود گفت : که براي تسهيل و توسعه روابط ميان دو کشور ضمن رفع موانع داخلي اعم از قوانين و بخشنامه هايي که موجب بروز کندي روند و يا ايجاد مشکلات جدي براي صادرکنندگان و البته واردکنندگان تجهيزات پزشکي شده است ضرورت دارد تا با اتخاذ راهکارهايي جهت توسعه روابط با وزارت بهداشت کشور برزيل و همچنين اعتمادسازي در ميان انجمن هاي مرتبط به ايجاد و تقويت همکاري هاي اقتصادي در اين حوزه پرداخته شود. اين در حالي است که بي ترديد در صورت تنظيم مناسبات و روابط با کشور برزيل به عنوان هشتمين اقتصاد دنيا و با دارا بودن نيمي از مساحت جغرافيايي و جمعيتي منطقه آمريکاي جنوبي، مي توانيم به تنظيم مناسبات در اين حوزه با ساير کشورهاي حوزه آمريکاي جنوبي بپردازديم .
همچنين در اين نشست اعضاي کميسيون شماري را موانع براي صادرات تجهيزات پزشکي و البته واردات را بررسي کردند و مقرر شد تا طي مکاتبه اي رسمي به وزارت بهداشت ضمن  اعلام مشکلات موجود راهکارهاي برون رفت از اين شرايط نيز پيشنهاد گردد .
گفتني است کميسيون تجهيزات پزشکي و دارو اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل اعلام کرد آمادگي دارد تا در تدوين متن تفاهم نامه مشترک ميان وزارت بهداشت ايران با کشور برزيل به  عنوان يک سند مهم راهگشا و توسعه بخش در حوزه همکاري هاي علمي و اقتصادي با وزارت امور خارجه کشور و وزارت بهداشت همکاري لازم را داشته باشد.

 

 

Câmara de Comércio, Indústrias, Minas e Agricultura Brasil-Irã CCIMABI
© 2023 Iran-Brazil Joint Chamber of Commerce. All Rights Reserved.