به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل- دبير اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل گفت: يکي از مهم ترين اهداف دبيرخانه اتاق مشترک ايران و برزيل کوشش در جهت گسترش ارتباطات و مراودات صاحبان صنايع، بازرگانان ايراني و حضور فعال تجار ايراني در زمينه تجارت، صنعت، خدمات، کشاورزي، معدن و ساير امور مربوطه در کشور برزيل است . از اين رو اين اتاق خدماتي را براي اعضا خود در نظر گرفته است.

 زهره آشتياني در ادامه بيان کرد: شناسايي ظرفيت هاي اعضا و بررسي فرصت هاي تجاري در برزيل، ارائه مشاوره و خدمات فرصت هاي تبليغات محيطي، تلويزيوني و رسانه اي در کشور برزيل براي ورود به بازار مصرف ، ارائه  تاييديه فعاليت اعضاي اتاق جهت  اخذ مجوز هاي قانوني لازم جهت فعاليت تجاري، اطلاع رساني رويدادها، نمايشگاهها و برنامه ريزي حضور اعضا ، اختصاص جايگاه ويژه در جلسات رسمي، همايش ها و سيمنارها قسمتي از خدماتي است که اين اتاق براي اعضا خود در نظر گرفته است.

وي با اشاره به اختصاص برنامه ويژه جهت حضور اعضا در هيات هاي تجاري ادامه داد: اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل با توجه به سياست هاي دولت سيزدهم  برنامه هاي ويژه اي را براي ارتباطات سازنده با کشور برزيل در نظر گرفته است. از اين رو کمک به علاقمندان و تجار ايراني براي حضور در نمايشگاه هاي برتر کشور برزيل و معرفي کسب و کارهاي ايراني در کشور يکي از مهم ترين فعاليت هاي اين اتاق است.

دبير اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل افزود: ارائه خدمات اخذ ويزا و خدمات کنسولي، طراحي برنامه سفر فردي و گروههاي تجاري به کشور برزيل، ارائه تخفيف و حضور در هيات هاي تجاري، نقش دهي به اعضا در کميسيون هاي تخصصي طرف مذاکره با دستگاههاي دولتي ملي و بين المللي، برنامه ريزي براي تجار و بازرگانان عضو اتاق هاي استاني جهت ايجاد فرصت تجاري در برزيل، برنامه ريزي جلسات آنلاين با طرف تجاري منطبق با ماموريت کاري اعضا و کمک جهت تسهيل مراودات مالي و بانکي از طريق رايزني و فرصت يابي، از خدمات بسيار مهم اين اتاق به اعضا است.

آشتياني ادامه داد: فرصت هاي آموزشي و اختصاص بخش هاي ويژه در فصلنامه تخصصي (فارسي- انگليسي- پرتغالي) هم از جمله خدماتي است که اعضا اين اتاق مي توانند با تخفيفات ويژه و حضور اساتيد برجسته از آن استفاده نمايند.

انتهاي پيام

Câmara de Comércio, Indústrias, Minas e Agricultura Brasil-Irã CCIMABI
© 2023 Iran-Brazil Joint Chamber of Commerce. All Rights Reserved.