به گزارش روابط عمومي ايران و برزيل، جلسه کميسيون صادرات غيرنفتي اتاق مشترک ايران و برزيل با انجمن پليمر ايران برگزار شد.

زهره آشتياني دبير اتاق مشترک ايران و برزيل با اشاره به ظرفيت بالاي توليد مواد اوليه پليمر در ايران گفت: در شرايطي که ما مي توانيم در حوزه توليدات پليمري در دنيا فعال باشيم اين صنعت به چند کشورخاص محدود شده است و متاسفانه ايران در بازارهاي بزرگي همچون برزيل غايب است.

وي افزود: از آنجا که وظايف اتاق مشترک، تسهيلگريست، پيشنهاد مي کنيم تفاهم نامه اي بين انجمن پليمر و اتاق نوشته شود تا در گام اول با حضور اعضاي اين دو نهاد در کميسيون صادرات، شناخت و مسيرهاي همکاري دو سويه ايجاد شود.

مهديه رضايي دبير کميسيون توسعه صادرات غيرنفتي اتاق مشترک ايران و برزيل تصريح کرد: بازار مواد اوليه در برزيل وجود دارد اما در حال حاضر متاسفانه ايران در اين بازار غايب است.

رضايي خبر داد: در حال حاضر دو بانک از برزيل و دو بانک ايراني همکاري خود را اعلام کرده اند تا اين مسير براي حضور تجار ايراني آسان تر شود.

وي ادامه داد: يکي از مهم ترين مشکلات در صادرات هر نوع کالايي به برزيل موضوع حمل و نقل است و ما  در اتاق بازرگاني تمام تلاش خود را براي رايزني هاي مختلف انجام داده ايم تا با مشارکت بخش دولتي و خصوصي اين مساله را حل کنيم و تاکنون به نتايج خوبي هم رسيده ايم.

قربانپور دبير اجرايي انجمن پليمر ايران با اشاره به اين موضوع که اين انجمن يکي از بزرگترين انجمن ها در اين حوزه است تاکيد کرد: موضوع حمل و نقل و حجيم بودن مواد پليمري باعث شده است شرکت هاي فعال در اين حوزه پاي خود را فراتر از کشورهاي اطراف نگذارند.

محمدي دبير کميسيون صادرات غيرنفتي انجمن پليمر ايران گفت: يکي از راه هاي مهم معرفي دانش و فناوري ايران به دنيا حضور متناظرهاي انجمن در نمايشگاه ايران پلاس است چرا که ايران از اين منظر با دنيا در رقابت است از اين رو از اتاق مشترک ايران و برزيل انتظار داريم در خصوص معرفي متناظرهاي همراه اين انجمن باشد.

انتهاي پيام

Câmara de Comércio, Indústrias, Minas e Agricultura Brasil-Irã CCIMABI
© 2023 Iran-Brazil Joint Chamber of Commerce. All Rights Reserved.