به گزارش اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل- سفارت ج.ا.ایران جدیدترین اطلاعیه خود را درخصوص انتخابات ریاست جمهوری به شرح متن ذیل منتشر نمود.

هم میهن گرامی ،

به آگاهی میرساند با توجه به سوال برخی از هم میهنان گرامی مقیم برزیل در خصوص واجدین شرایط رای دهی (به لحاظ سنی) در انتخابات ریاست جمهوری:

کلیه ایرانیانی که در تاریخ 08/04/1403 ( روز برگزاری انتخابات) دارای هجده سال تمام باشند (متولدین  08/04/1385  خورشیدی به قبل) میتوانند در انتخابات شرکت نمایند.

همجنین با توجه به پرسش مطرح شده از سوی برخی هم میهنان گرامی در خصوص مدارک قابل ارائه برای شرکت در چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، به آگاهی می رساند:

بر اساس تبصره ماده 19 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران «رای دهندگان در خارج از کشور در صورت همراه نداشتن شناسنامه و کارت ملی می‌توانند با ارائه گذرنامه معتبر ایرانی، رای دهند.»

 

 

 

 

منبع: سفارت ج.ا.ایران در برزیل

Câmara de Comércio, Indústrias, Minas e Agricultura Brasil-Irã CCIMABI
© 2023 Iran-Brazil Joint Chamber of Commerce. All Rights Reserved.