به گزارش اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل- آلویزیو مرکادانته، رئیس بانک ملی توسعه اقتصادی و اجتماعی (BNDES) برزیل، از نرخ بالای بهره سیلک را در حضور روبرتو کامپوس نتو، رئیس بانک مرکزی، انتقاد کرد.  مرکادانته اظهار داشت که با توجه به ذخایر ارزی و مازاد تجاری کشور، دلیلی برای داشتن دومین نرخ واقعی بهره بالا در جهان وجود ندارد. او همچنین به نیاز به توازن مالی اما مخالفت با سقف هزینه‌های مالی اشاره کرد.

کامیوس نتو در صحبت های خود قبل از مرکادانته به بن بست های کاهش سلیک اشاره نمود که در حال حاضر 10.50 درصد در سال است. وی با بیان اینکه نرخ بالای ساختاری نیز نشات گرفته از سناریوی مالی کشور است، گفت: دوست داریم کمترین نرخ سود ممکن را داشته باشیم اما نرخ ساختاری ما بالا است.

در خصوص موضوعات مالی، مرکادانته از تعادل موجود دفاع کرد ولی موضوع سقف هزینه را رد کرد. وی افزود: «برزیل برای حل بحران مالی، درآمد بیشتر و بهبود نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی نیاز به رشد دارد» .

 

 

 

 

 

 

 

منبع: شبکه خبری CCN Brasil

Câmara de Comércio, Indústrias, Minas e Agricultura Brasil-Irã CCIMABI
© 2023 Iran-Brazil Joint Chamber of Commerce. All Rights Reserved.