به گزارش اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل- بانک مرکزی ترکیه روز گذشته اعلام کرد که یادداشت تفاهمی با بانک مرکزی برزیل امضا تا زمینه را برای تقویت همکاری فراهم کند. بانک مرکزی ترکیه در بیانیه ای اعلام کرد که این تفاهم نامه روز جمعه توسط روسای بانک ها در واشنگتن امضا شده است.

بانک مرکزی ترکیه و برزیل در راستای تقویت همکاری و انجام فعالیت های فنی شرکتی در زمینه بانکداری مرکزی اقدام به امضای این تفاهم نامه کرده اند.

 

 

 

منبع: رویترز

Câmara de Comércio, Indústrias, Minas e Agricultura Brasil-Irã CCIMABI
© 2023 Iran-Brazil Joint Chamber of Commerce. All Rights Reserved.