شرکت کاروان ورزشي ناشنوايان کشورمان با نام (صداي ايران و با ياد سردار دلها ،سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني ) و با شعار (موفقيت در سکوت ) در بيست و چهارمين دوره المپيک تابستاني ناشنوايان در برزيل .

بيست و چهارمين دوره المپيک تابستاني 2021 ناشنوايان ، ارديبهشت ماه در کاشياس دو سول برزيل برگزار خواهد شد و کاروان کشورمان با 8 رشته ورزشي (فوتبال ، کشتي آزاد و فرنگي ، دووميداني ، جودو ،واليبال ساحلي ،تيراندازي (آقايان و بانوان ) ،کاراته (آقايان و بانوان ) و تکواندو (آقايان و بانوان ) در اين دوره از مسابقات شرکت خواهد کرد .

دکتر مهران تيشه گران رئيس فدراسيون ورزش هاي ناشنوايان :کاروان ايران با 75 ورزشکار ( 59 نفر مرد و 16 نفر زن ) و 32 نفر کادر فني در 8 رشته ورزشي تيراندازي ، کاراته ، تکواندو، جودو، فوتبال، واليبال ساحلي ، دووميداني و کشتي آزاد و فرنگي در بيست چهارمين دوره بازيهاي المپيک ناشنوايان حضور خواهد داشت .

Câmara de Comércio, Indústrias, Minas e Agricultura Brasil-Irã CCIMABI
© 2023 Iran-Brazil Joint Chamber of Commerce. All Rights Reserved.