رئيس کميسيون اقتصاد دانش بنيان و کسب و کارهاي استارتاپي اتاق مشترک ايران و برزيل گفت: در نظر داريم با همراهي و پشتيباني متوليان زيست بوم فناوري و نوآوري هيئتي از کسب و کارهاي دانش بنيان و استارت آپي را به برزيل اعزام کنيم.

به گزارش ايسنا، مهدي غلامي – رئيس کميسيون اقتصاد دانش بنيان و کسب و کارهاي استارتاپي اتاق مشترک ايران و برزيل – در جلسه مشترک با کارگزاران فعال در حوزه تسهيل‌گري شرکت‌هاي دانش بنيان گفت: يکي از برنامه‌هاي کميسيون اقتصاد دانش بنيان و کسب و کارهاي استارتاپي اتاق ايران و برزيل ايجاد تعامل بين زيست بوم دانش بنيان ايران و منطقه آمريکاي لاتين از طريق برزيل خواهد بود؛ از اين رو با تعاملات و رايزني‌هاي صورت پذيرفته اولين هيئت دانش بنيان شامل فناوران و نخبگان فعال در حوزه کارآفريني فناورانه به برزيل اعزام خواهند شد .

غلامي با اشاره به اينکه رويکرد ما در اين حوزه تخصص است که با فعالان حوزه فناورانه کشاورزي آغاز خواهد شد تصريح کرد: همراهي که مابين صندوق نوآوري و شکوفايي رياست جمهوري، وزارت علوم تحقيقات و فناوري و اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل ايجاد شده است تصميم گرفته شد شرکت هاي دانش بنيان و واحدهاي فناوري که حائز شرايط صادرات محصولات دانش بنيان و فناورانه و واردات دانش فني و ارتباط با اکوسيستم دانش بنياني برزيل و منطقه امريکاي لاتين هستند احراز شوند و شرکت هاي مستعد صادرات و واردات شناسايي و با حمايت نهادهاي متولي اولين هيئت اعزام خواهد شد.

رئيس کميسيون اقتصاد دانش بنيان و کسب و کارهاي استارتاپي اتاق مشترک ايران و برزيل گفت: هدف اصلي اين اتفاق در اتاق مشترک ايران و برزيل، شبکه سازي بين ذي نفعان دو کشور و بين المللي سازي فناوري است که در همين راستا ارتباطي که واحدهاي فناور ما مي توانند با شرکت هاي متناظرشان در امريکاي لاتين ايجاد کنند بسيار ارزشمند و اثرگذار خواهد بود.

غلامي با اشاره به اينکه در سه ماهه آينده برنامه ريزي کامل اعزام اين هيئت ها اطلاع رساني خواهد شد ادامه داد: برنامه‌هاي ما شامل بازديد از شرکت هاي دانش بنيان و فناور، پارک هاي علم و فناوري و مراکز نوآوري، دانشگاه ها و ديگر اجزاي زيست بوم فناوري است. همچنين نشست هاي B2B با شرکت هاي متناظر، انعقاد قرارداد و سرمايه گذاري به صورت مشترک مي تواند در اين تعامل ما بين ايران و برزيل اتفاق بيفتد که در اين خصوص سفير ايران در برزيل نيز قول مساعدت و همکاري را داده است.

وي با تاکيد بر هدف مهم اين کميسيون که ارتباط موثرتر فعالان زيست بوم دانش بنيان ايران و برزيل براي اثرگذاري در زيست بوم منطقه نزديک دو کشور است گفت: اين فعالان شامل شرکت هاي دانش بنيان، شرکت هاي فناور و نوآور بزرگ و کوچک، مراکز فناور مانند پارکهاي علم و فناوري و مراکز رشد دو کشور و سرمايه گذاران جسورانه هستند.

رئيس کميسيون اقتصاد دانش بنيان و کسب و کارهاي استارتاپي اتاق مشترک ايران و برزيل تصريح کرد: در بحث بين المللي سازي و ديپلماسي فناوري، انتقال دانش و فناوري يکي از اجزاي مهم است و ما در کنار آن تلاش خواهيم کرد به سمت ايجاد صندوق جسورانه (VC ) مشترک پيش برويم  و اين اتفاق مي تواند به ما براي ورود به بازارهاي مستعد بين المللي کمک قابل توجهي را داشته باشد.

غلامي ادامه داد: در مرحله اول اعزام هيئت بنا شده تعداد 30 شرکت دانش بنيان منتخب مستعد صادرات فناوري با قابليت انتقال تکنولوژي را شناسايي و مشخصا اين شرکت ها آماده ورود به زيست بوم برزيل شوند. بنابراين اين شرکت ها بايد قابليت صادرات محصول خود به برزيل و شرايط ايجاد تعاملات بين المللي را داشته باشند؛ لذا با شاخص‌هاي سخت گيرانه انتخاب‌ها صورت مي پذيرد ‍‍‍‍‍ تا در نهايت خروجي مثبت که همان ورود به بازار مقصد و نهايتا شروع کسب و کار بين المللي است را شاهد باشيم.

انتهاي پيام

 

 

Câmara de Comércio, Indústrias, Minas e Agricultura Brasil-Irã CCIMABI
© 2023 Iran-Brazil Joint Chamber of Commerce. All Rights Reserved.