• استفاده از افراد خبره و کارآمد می تواند در حل مشکلات بازرگانی فی مابین موثر واقع شود

  • دیدار سفیر ایران در برزیل از اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل 

  • مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل 

  • دیدار سفیر جدید برزیل در ایران از اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل

اتاق بازرگانی

اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل يک تشکل ملّي ثبت شده در اتاق ايران با ماموريت توسعه فعاليت اقتصادي با کشور برزيل بوده و موظف به کوشش در جهت گسترش ارتباطات در تمام زمينه هاي تجاري و بازرگاني بين دو کشور مي باشد.

چشم انداز و ماموريت اتاق
چشم انداز : افزايش خودسازماندهي و توزيع متعادل فرصت هاي اقتصادي و فراهم آوردن زمينه لازم براي سرمايه گذاري هاي صنعتي ، بازرگاني ، معدني و کشاورزي بين اعضاء و بازرگانان دو کشور
ماموريت : اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل يک تشکل ملي ثبت شده در اتاق ايران با ماموريت توسعه فعاليت اقتصادي با کشور برزيل بوده و موظف به کوشش درجهت گسترش ارتباطات در تمام زمينه هاي تجاري و بازرگاني بين دوکشور مي باشد.

خدمات اتاق مشترک ایران و برزیل

خدمات اتاق بازرگانی

خدمات آموزش اتاق مشترک

اطلاعات بیشتر

خدمات مشاوره بازرگانی اتاق مشترک

اطلاعات بیشتر

ليست نمايشگاه ها و رویدادها

اطلاعات بیشتر

اخبار و رویدادها

آخرین اخبار اتاق مشترک ایران و برزیل

همکاران تجاری اتاق مشترک ایران و برزیل

Câmara de Comércio, Indústrias, Minas e Agricultura Brasil-Irã CCIMABI
© 2023 Iran-Brazil Joint Chamber of Commerce. All Rights Reserved.