• دیدار هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل با سفیر جدید برزیل در ایران 

 • استفاده از افراد خبره و کارآمد می تواند در حل مشکلات بازرگانی فی مابین موثر واقع شود

 • دیدار سفیر ایران در برزیل از اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل 

 • مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل 

 • دیدار سفیر جدید برزیل در ایران از اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل

کميسيون هاي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل

کميسيون توسعه صادرات غيرنفتي در راستاي ايجاد و توسعه بستر مناسب فضاي کسب و کار و تسهيل و تسريع در فعاليت اقتصادي، سرمايه گذاري و تجارت با برزيل، بازارسازي و بازاريابي کالاها و محصولات در برزيل به نحوي که تراز تجاري صادراتي محصولات ايران افزايش يافته و امکان تجارت مستقيم بدون دخالت کشور ثالث محيا گردد.
 • شناسايي تشکل ها، کالاها و محصولات و فعالين اقتصادي مرتبط در برزيل
 • ارتباط با تشکل هاي داخلي جهت شناسايي کالاها و محصولات و فعالين اقتصادي متقاضي صادرات به برزيل
 • معرفي و آشنايي فعالين اقتصادي ايران و برزيل با شرايط طرفين
 • ارائه خدمات و پشتيباني به شرکت هاي ايراني در برزيل
اکوسيستم استارتاپي برزيل با 13 هزار استارتاپ فعال در منطقه آمريکاي جنوبي پيشرو استارتاپ داري محسوب مي شود و از اين منظر در رتبه 26+ جهان قرار گرفته است. استارتاپ هاي برزيلي 66 درصد از استارتاپ هاي آمريکاي لاتين را تشکيل مي دهند و به بازارهاي چند صد ميليون نفري کشورهاي همسايه نيز دسترسي دارند.
 • آگروبيزينس يا کسب و کار در حوزه کشاورزي
 • انرژي هاي تجديد پذير، آب و محيط زيست
 • حوزه سلامت
 • صنايع مرتبط با خودرو
 • صنايع معدني، نفت|، گاز و پتروشيمي
کميسيون گردشگري، هنري و ورزشي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل با هدف آشنايي هر چه بيشتر فرهنگ دو کشور نسبت به يکديگر و ارائه راهکارهاي مناسب براي تسهيل و حل مشکلات فعالان اين حوزه ها و همچنين هم افزايي براي توسعه، فعاليت هاي خود را آغاز کرد.
 • بررسي قوانين ويزا و محدوديتهاي آن در زمينه تورهاي ورودي و خروجي و گردشگران سلامت
 • بررسي مسائل ورزشي، فرهنگي و گردشگري براي تسهيل ورورد گردشگر خارجي و رفع موانع آن در حدود قوانين اسلامي
 • بررسي موضوع تبادل دانش در حوزه هاي گردشگري و ورزشي و رفع مشکلات حقوقي و قانوني
 • برقراري همکاريهاي متقابل تدوين شاخص هاي رتبه بندي مراکز گردشگري و ورزشي و تهيه بانک اطلاعاتي مناسب در اين خصوص
 • هماهنگي و اجراي تورهاي مرتبط ورزشي و گردشگري اعم از نمايشگاهي،‌سمينارها، آموزشي وغيره
کميسيون گردشگري، هنري و ورزشي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل با هدف آشنايي هر چه بيشتر فرهنگ دو کشور نسبت به يکديگر و ارائه راهکارهاي مناسب براي تسهيل و حل مشکلات فعالان اين حوزه ها و همچنين هم افزايي براي توسعه، فعاليت هاي خود را آغاز کرد.
 • بررسي قوانين ويزا و محدوديتهاي آن در زمينه تورهاي ورودي و خروجي و گردشگران سلامت
 • بررسي مسائل ورزشي، فرهنگي و گردشگري براي تسهيل ورورد گردشگر خارجي و رفع موانع آن در حدود قوانين اسلامي
 • بررسي موضوع تبادل دانش در حوزه هاي گردشگري و ورزشي و رفع مشکلات حقوقي و قانوني
 • برقراري همکاريهاي متقابل تدوين شاخص هاي رتبه بندي مراکز گردشگري و ورزشي و تهيه بانک اطلاعاتي مناسب در اين خصوص
 • هماهنگي و اجراي تورهاي مرتبط ورزشي و گردشگري اعم از نمايشگاهي،‌سمينارها، آموزشي وغيره

اتاق بازرگانی

اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل يک تشکل ملّي ثبت شده در اتاق ايران با ماموريت توسعه فعاليت اقتصادي با کشور برزيل بوده و موظف به کوشش در جهت گسترش ارتباطات در تمام زمينه هاي تجاري و بازرگاني بين دو کشور مي باشد.

چشم انداز و ماموريت اتاق
چشم انداز : افزايش خودسازماندهي و توزيع متعادل فرصت هاي اقتصادي و فراهم آوردن زمينه لازم براي سرمايه گذاري هاي صنعتي ، بازرگاني ، معدني و کشاورزي بين اعضاء و بازرگانان دو کشور
ماموريت : اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل يک تشکل ملي ثبت شده در اتاق ايران با ماموريت توسعه فعاليت اقتصادي با کشور برزيل بوده و موظف به کوشش درجهت گسترش ارتباطات در تمام زمينه هاي تجاري و بازرگاني بين دوکشور مي باشد.

همکاران تجاری اتاق مشترک ایران و برزیل

خدمات اتاق مشترک ایران و برزیل

خدمات اتاق بازرگانی

خدمات آموزش اتاق مشترک

اطلاعات بیشتر

خدمات مشاوره بازرگانی اتاق مشترک

اطلاعات بیشتر

ليست نمايشگاه ها و رویدادها

اطلاعات بیشتر

چند رسانه ای

تصاویر اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل

Câmara de Comércio, Indústrias, Minas e Agricultura Brasil-Irã CCIMABI
© 2023 Iran-Brazil Joint Chamber of Commerce. All Rights Reserved.