به گزارش اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل- وزارت جهادکشاورزی در اطلاعیه ای ضوابط و فهرست واردات گروهی از کالاها که صرفا از محل صادرات گروه مشخصی از کالاها امکان پذیر است را اعلام کرد.

متن کامل اطلاعیه وزارت جهاد کشاورزی به شرح زیر است:

به اطلاع بازرگانان محترم می‌رساند، تغییرات زیر در خصوص درخواست‌های تامین ارز  از محل “واردات در مقابل صادرات خود و غیر” اعمال شده است:

مطابق سیاست‌های وزارت جهادکشاورزی، واردات گروهی از کالاها صرفا از محل صادرات گروه مشخصی از کالاها امکان پذیر می‌باشد.
به عنوان مثال واردات موز صرفا از محل صادرات گروهی از کالاها (مانند سیب) مجاز است؛ لذا در زمان ثبت درخواست تامین ارز واردات موز، الزاما باید کوتاژ صادراتی گروه مجاز ارائه گردد، در غیر این صورت امکان تامین ارز و پیشبرد فرآیند واردات وجود نخواهد داشت.

بنابراین کلیه درخواست‌های تامین ارز از محل‌های «صادرات خود و صادرات دیگران» که مربوط به کالاهای حوزه جهادکشاورزی باشند (سازمان مجوزدهنده ارزی «وزارت جهاد-تخصیص ارز» باشد) پس از ثبت، در وضعیت «منتظر استعلام مجوز» قرار گرفته و جهت استعلام مطابقت کالای ثبت سفارش با کالای صادراتی به وزارت جهادکشاورزی ارسال می‌شود. پس از بررسی قواعد توسط وزارت‌خانه مذکور، در صورتی که کالاها منطبق باشد ادامه فرآیند طی شده و در غیر این صورت، درخواست به وضعیت «ردشده براساس ضوابط» تغییر یافته و خاتمه می‌یابد.

تذکر مهم: کلیه قواعد مربوط به انطباق گروه‌های کالاهایی، در مرحله تامین ارز و پس از ثبت درخواست تامین ارز صورت گرفته و در مراحل قبل (از جمله فرایندهای ثبت سفارش و تخصیص ارز) کنترلی بابت این موضوع صورت نمی‌گیرد. لذا ضروری است واردکنندگان کالاهای مذکور پیش از اقدام برای ثبت سفارش و خرید ارز حاصل از صادرات، از انطباق گروه کالایی پروانه صادراتی با کالای ثبت سفارش اطمینان حاصل نمایند.

فهرست شماره تعرفه های کالاهای وارداتی و صادراتی که در حال حاضر مشمول قاعده مذکور می‌شوند و راهنمای فرایند تامین ارز در فهرست شماره تعرفه های کالاهای وارداتی و صادراتی قابل دسترسی است.

لازم به ذکر است که به فهرست وارداتی شیت اول، تعرفه های 01063320 و 01063390 نیز اضافه شده است.

بدیهی است الزام فوق صرفاً در صورت استفاده از محل های تامین ارز صادرات (خود یا غیر) موضوعیت دارد؛ چرا که در برخی از شماره تعرفه ها غیر از محل فوق امکان استفاده از سایر محل های تامین ارز نیز وجود دارد.

 

 

منبع: خبرگزاری فود پرس

Câmara de Comércio, Indústrias, Minas e Agricultura Brasil-Irã CCIMABI
© 2023 Iran-Brazil Joint Chamber of Commerce. All Rights Reserved.