به گزارش روابط عمومي اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل – جدول واردات برزيل در سال 2022 در سه کد تعرفه 32، 27 و 39 (مرتبط با محصولات پتروشيمي) بر اساس نام کشورها را از اينجا دانلود کنيد.

 

 

Câmara de Comércio, Indústrias, Minas e Agricultura Brasil-Irã CCIMABI
© 2023 Iran-Brazil Joint Chamber of Commerce. All Rights Reserved.