اطلاع رسانی

اطلاع رساني به اعضا در خصوص قوانين ، نمايشگاه ها و فرصت هاي سرمايه گذاري

خدمات

• ارائه اطلاعات مربوط به پروژه هاي قابل سرمايه گذاري به شرکتهاي ايراني وبرزيلي و جذب سرمايه گذاري از سوي شرکتهاي برزيلي
• ارائه اطلاعات و بولتن هاي آماري ، نشريه، کتاب و جزوات و ساير مطالب سودمند در مورد مسايل بازرگاني- صنعتي و اقتصادي دو کشور

 

Câmara de Comércio, Indústrias, Minas e Agricultura Brasil-Irã CCIMABI
© 2023 Iran-Brazil Joint Chamber of Commerce. All Rights Reserved.