logo
English پارسی

پرسشنامه نظر سنجی از فعالان اقتصادی در خصوص میزان تحقق و اثربخشی اجرای احکام «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار »

       پرسشنامه نظر سنجی از فعالان اقتصادی در خصوص میزان تحقق و اثربخشی اجرای احکام «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار »

اعضا محترم اتاق بازرگانی ایران و برزیل می‌توانند پس از تکمیل فرم (پرسشنامه)پیوست نسبت به ارسال آن به این اتاق یا امور بین الملل اتاق ایران اقدام فرمایند .

https://gofile.io/d/fYX9pD پرسشنامه با فرمت word

https://gofile.io/d/rxoZsu  پرسشنامه با فرمت pdf