logo
English پارسی

پورتال اینترنتی معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه

برای بهره برداری از کلیه مناقصه ها،  مزایده ها و همچنین همایش ها و نمایشگاه های خارجی معاونت دیپلماسی اقتصادی وزرات امور خارجه به نشانی  زیر مراجعه فرمایید :

www.economic.mfa.ir